Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

logo.jpg (25 KB)

logo.jpg (25 KB)

S NÁMI UVIDÍTE SVĚT BAREVNĚ

Úvod  » barvy-laky  » fasádní barvy

Fasádní barvy


1. Charakteristika

Barvy na bázi plniv, anorganických a organických pigmentů, speciálních vodních kopolymerních disperzí, silikonových pryskyřic a speciálních aditiv.

 

2. Použití

Fasádní barvy jsou určeny pro venkovní použití k nátěrům téměř všech typů fasád, jsou vhodné také pro použití v interiéru.

3. Požadavky na podklad pro aplikaci fasádní barvy

• musí být čistý, bez mechanických nečistot a prachu.

• musí být suchý.

• musí být vyzrálý – nesmí vykazovat vysokou alkalitu.

• musí být pevný, nesmí se sprašovat.

• nesmí vykazovat stopy biologického napadení (plísně, houby, řasy atd.).

4. Pracovní postup při aplikaci fasádních barev

 

Zhodnocení vlhkosti

Měření vlhkosti vlhkoměrem. Měří se na stupnici pro omítky s rozsahem 0–100. Suchý exteriér má hodnotu 10–20. Vlhkost vyšší než 70 signalizuje nějaký problém, např. špatnou izolaci zdiva, kondenzaci vlivem teplotního mostu, zatékání dešťové vody apod. Doba schnutí nových omítek závisí jak na okolní vlhkosti vzduchu a teplotě, tak na vrstvě omítky, kvalitě odvětrávání atd. U vápenných a vápenocementových omítek nestačí pouze dokonalé vyschnutí, nutné je i vyzrání omítky.  Zhodnocení vyzrání – alkality podkladu

Změna zbarvení BARLET INDIKÁTORU v závislosti na pH (k měření alkality podkladu se doporučuje použít BARLET INDIKÁTOR) pH < 0 0−7.0 8.0−12.0 >12.0 prostředí silně kyselé kyselé nebo téměř neutrální alkalické silně alkalické barva oranžová bezbarvá růžová až fi alová bezbarvá.  Odstranění biologického napadení fasády (řasy, plísně, atd.). V případě výskytu barevných defektů způsobených biologickým napadením doporučujeme ošetření fasády přípravkem: REMAL SANAL V 1406

 

Vyrovnání a tmelení podkladů

Na vyrovnání podkladu doporučujeme použít běžné venkovní vápenocementové štukové omítky. Na tmelení větších spár a trhlin se používájí venkovní akrylátové tmely. Nedoporučují se tmely silikonové. K vyrovnání drobných nerovností v interiérech doporučujeme:

REMAL STĚRKA V 5010.

 

Neutralizace podkladu

K urychlení neutralizace čerstvých, vyschlých vysprávek na fasádách je možné použít: REMAL TELSAL V 2026

 

Penetrace

Zajistí sjednocení savosti podkladu a jeho zpevnění, vytváří se dokonalý kontaktní můstek mezi podkladem a barvou. K penetraci se doporučuje použít: 

BARLET PENETRA ČNÍ PROSTŘEDEK STANDARD: – vhodný pro akrylátový a vápenný fasádní systém 

BARLET PENETRA ČNÍ PROSTŘEDEK HLOUBKOVÝ: – vhodný pro akrylátový a vápenný fasádní systém

BARLET SILIKON PENETRA ČNÍ NÁTĚR: – vhodný pro silikonový fasádní systém

BARLET SILIKÁT PENETRA ČNÍ NÁTĚR: – vhodný pro silikátový fasádní systém.

5. Výběr typu fasádní barvy

 

 AKRYLÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY

– Standard: V provedení hladkém nebo s plnivem, vhodný na téměř všechny typy fasádních podkladů.

– Plus: Vyznačuje se zvýšenou kryvostí, biocidní ochranou fi lmu před napadením plísněmi a řasami, vysokou parapropustností, vhodný pro aplikaci na sanační omítky.

 

 SILIKONOVÉ FASÁDNÍ BARVY

– Vyznačují se mimořádnou hydrofobitou, minimálním znečišťováním, obsahují biocidní ochranu fi lmu před plísněmi a řasami, vysoká kvalita.

 

 SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY

– Vyznačují se vysokou paropropustností, s podkladem reagují chemicky za vzniku nerozpustného křemičitanu vápenatého, vhodné k nátěrům sanačních omítek a pro nátěry fasád památkových objektů.

– Silikátové barvy s označením AKTIV jsou generačně novým druhem silikátových barev, které mají vysoký fotokatalytický účinek, způsobují rozklad toxických látek v ovzduší (NOx, formaldehyd, benzopyren, nikotin atd.) na vodu H2O a oxid uhličitý CO2. Další mimořádnou vlastností je potlačování a omezování růstu řas, mikroorganizmů, virů a bakterií. Zvláštní vlastností je samočisticí efekt nátěru.

 

 VÁPENNÉ FASÁDNÍ BARVY

– Vyznačují se vysokou paropropustností, vytváří na fasádě přírodní vzhled, jsou vhodné pro nátěry sanačních omítek a památkových objektů.

 

Tónování fasádních barev

Fasádní barvy se dodávají v odstínu bílém, nebo natónováné dle přání zákazníka.

 

Volba aplikační techniky

– štětky: kulaté s přírodní štětinou č. 8, 9, 10, hranaté č. 4, 5, 6. Pro aplikaci silikátových barev se doporučují pouze hranaté štětky.

– válečky: s určením pro aplikaci fasádních barev. Při aplikaci fasádní barvy doporučujeme penetraci a první nátěr provádět štětkou, další nátěry aplikovat štětkou nebo válečkem.

 

Údržba a obnova nátěru

Zlepšení vizuálního vzhledu znečištěné fasády lze dosáhnout opláchnutím vodou. Po dosažení životnosti 15–20 roků se doporučuje nátěry fasád opakovat při dodržení technologických postupů.

 

Přehled sortimentu fasádních barev:

Doporučené TOP výrobky

BARLET AKRYLÁT A

01-ma4160-barlet-akrylat-plus-baze-bp-a-bily.jpg (498 KB)

Fasádní barva bílá báze A

Vysoce vydatná, vodoodpudivá, omyvatelná akrylátová fasádní barva. Překrývá trhlinky, je vhodná na renovaci zateplovacích systémů a je určena k tónování.

BARLET AKRYLÁT + PLNIVO

BARLET AKRYLÁT

Fasádní barva s plnivem.

Zrnitá struktura, vysoce paropropustná. Nátěry nových a starých fasád. Renovace zateplovacích systémů.

BARLET SILIKON

BARLET SILIKON

Fasádní barva bílá báze A. 

Používá se pro nátěry fasád, vápenocementových omítek, betonů, pórobetonů, dřevotřísky a podobných povrchů. Barva je snadno zpracovatelná, zdravotně nezávadná a ekologicky příznivá.

BARLET SILIKON RÝHOVANÁ

BARLET SILIKON RÝHOVANÁ

Pastovitá omítka rýhovaná.

Používá se k finálním vnějším a vnitřním dekorativním povrchovým úpravám objektů. Zrnitost 1,5 a 2 mm.


BARLET SILIKON ZRNITÁ

BARLET SILIKON ZRNITÁ

Pastovitá omítka zrnitá.

Používá se k finálním vnějším a vnitřním dekorativním povrchovým úpravám objektů. Zrnitost 1,5 a 2 mm.

BARLET SILIKÁT

BARLET SILIKÁT

Fasádní barva. Vysoce paropropustná. S dlouhou životností. Na sanační omítky.

BARLET VÁPENNÁ

BARLET VÁPENNÁ

Fasádní barva. Vysoce paropropustná. Odolná povětrnosti. Na sanační omítky.


Copyright © 2002 - 2024 BARVY LAKY TOMÁŠEK s.r.o. Prachatice | www.bl-tomasek.cz